Møt Asle Røhne Rossavik; skolepresten på BI Nydalen.

Reading Time: 5 minutes

­

Siden 1992 har 10. oktober blitt markert som verdensdagen for psykisk helse verden over. Formålet er å øke bevissthet, kunnskap og åpenhet om psykisk helse. I den anledning har Studentavisen Inside dedikert dagen til å publisere innhold som øker bevisstheten rundt temaet, ved å blant annet ta en prat med studentpresten vår ved BI, Asle Røhne Rossavik.

En å snakke med
Mange av BI-studentene er ikke klar over at vi har en egen studentprest, og blant de som er klar over det, er det få som vet hva rollen egentlig innebærer. Stillingen som studentprest har bakgrunn i Den Norske Kirkes ønske om å være synlig i skolen, og er derfor finansiert av kirken. Derimot er det ikke et krav å være troende for å komme til studentpresten for hjelp eller noen å snakke med. Skolepresten er der for alle, og terskelen for å ta kontakt er lav.

– Studentpresten er en del av det psykososiale teamet her på Student Counselling. Jeg tar i mot samtaler fra studenter som sliter med ulike ting, det kan være angst eller depresjon, det kan være studenter som sliter med ulike relasjoner her eller hjemme, ensomhet, eller generelt studenter som strever litt med livene sine, forteller Asle Rossavik til Inside.

Han mener også at noe av det aller viktigste når man sliter psykisk er å ikke bli gående alene med det som er vanskelig, og håper studentene som sliter føler seg komfortable med å søke hjelp. Selv om Student Counselling teamet ikke består av psykologer, mener Rossavik at de har kvalifikasjonen som trengs for å hjelpe de fleste som trenger noen å prate med. Han legger dessuten også til at de kan hjelpe studenter å komme i kontakt med profesjonelt hjelpepersonell om studentene opplever dypere eller varige plager.

Derimot er det ikke et krav å være troende for å komme til studentpresten for hjelp eller noen å snakke med. Skolepresten er der for alle, og terskelen for å ta kontakt er lav.

Studentene som sliter
I årets SHoT undersøkelse kom det frem at 1 av 4 studenter opplever psykiske plager av et eller annet slag. Undersøkelsen viste også at hver tredje student opplever å være ensom, og for BI alene avdekkes det at 40% av elevene sliter psykisk.

– Det er derimot bra at folk er åpne om det de sliter med og tør å si det.

Asle Røhne Rossavik. Foto: Erlend Berge, Lambertseter menighet.

Åpenhet rundt psykiske plager har økt, og det har antagelig bidratt til at flere tør å svare åpenhjertet og ærlig i undersøkelsene. Det at flere kjente personer har både skrevet bøker og vært mye i rampelyset angående psykisk helse, kan også ha vært noe av grunnen til at åpenhet rundt psykiske plager har blitt normalisert, men uavhengig av om de økte tallene skyldes en genuin økning i psykiske plager hos studentene eller en økning i åpenhet, er det uansett noe som burde bli tatt på alvor. Over halvparten av studentene som deltar i undersøkelsen sier at de har krav til seg selv om å levere på topp nesten hele tiden. Det kan i flere tilfeller bli for mye.

– I samfunnet, og antagelig deriblant i studiesituasjonen her på BI, er det mange som ønsker å vise seg fra sin beste side. Det blir viktig å prestere, viktig å være med i de riktige gruppene og bli regna med, noe som kan gjøre det vanskelig å vise sårbarhet. Da er det desto viktigere at man har et sted sånn som her, på Student Counselling, hvor man kan komme og åpne seg om man ikke tør å gjøre det i det miljøet man er i til vanlig, mener Rossavik, men tilføyer at det kanskje er viktig å si at det å kjenne på noen sånne symptomer, det å kjenne at man blir overveldet eller føle panikk innimellom eller at man er nedstemt, ikke er det samme som å være psykisk syk, eller trenge medikamentell behandling. Det er ganske vanlig å føle på slikt i blant. Men det er når man går over lenger tid, ikke deler det med noen og lar det bygge seg mer og mer opp, slik at det går utover søvn, matlyst eller motivasjon, slik at man begynner å droppe forelesninger og lignende, det er da det begynner å bli skadelig.

Hjelpen
Selv om det for tiden ligger mye fokus på å utvikle tiltak for å bedre studenters psykiske helse, er det viktig å informere om at det allerede er igangsatt en rekke ulike tiltak for akkurat dette. På BI er studentpresten ansvarlig for to ulike sosiale arrangementer. Det ene er Coffee-Hour, som arrangeres hver torsdag klokken 11, i C3. Her startes det med et lite foredrag, og holder videre åpent for kaffedrikking, bollespising og diskusjon.
Det andre arrangementet arrangeres en gang i måneden og heter Binner, BI dinner, og holder til i A7, og her er det også mulig å melde seg som frivillig for å hjelpe til å arrangere. Arrangementene har blant annet som formål å redusere ensomhet, ved å åpne seg som en sosial arena for studenter, og Rossavik nevner også at det å melde seg frivillig til noe kan være en god måte å bygge nettverk på og minke ens psykiske plager.

Det viktigste er bare å ikke gå alene. Enten det gjelder det faglige, at man ikke mestrer det, eller om det gjelder mer personlige ting. Spør om hjelp, påpeker studentpresten.

Det er tydelig at det å komme sammen med andre har en betydelig effekt på ensomhet, og slike grupper er muligens ikke løsningen for alle, men de kan være verdt å teste ut. BI har også en rekke andre arrangementer og grupper man kan melde seg inn i eller være med på. Les mer om disse her.

Verdensdagen for psykisk helse
Verdensdagen for psykisk helse er en årlig, internasjonal markering, som holdes 10. oktober. Over tusen arrangementer finner sted bare i Norge med formål om å øke kunnskap og åpenhet, og å bryte ned tabuer. Temaet i år er «Vær Raus» og handler rett og slett om å være raus ovenfor seg selv og ovenfor andre. I dagens samfunn er det viktig å gi seg selv litt pusterom når det gjelder de kravene og forventningene man stiller til seg selv, men desto like viktig er det å ha forståelse for andre og deres situasjon.

-Vi som jobber på det psykososiale teamet vil være synlige denne dagen. Folk ser forhåpentligvis ansiktene våre og vet hvem de kan henvende seg til i vanskelige tider. Det skader ikke å ta en samtale om man har det vanskelig, og man trenger heller ikke å være psykisk syk for å trenge noen å prate med i blant, forklarer Asle Rossavik før han legger til:

-Snakk med noen om du sliter, men vis og at du er åpen for å være en samtalepartner for andre, om de trenger det.

Mer informasjon om årets tema og verdensdagen finner her.

Om du føler du trenger akutt samtale, kan du ringe hjelpesentralen for Mental Helse på 116 123, Røde kors på 800 33 321 eller Kirkens SOS på 22 40 00 40.

 

No Comments Yet

Comments are closed

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!