Kvinnedagen – En inspirasjon for fremtiden

Reading Time: 5 minutes

Forrige uke arrangerte BI et stort event i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen, 8. mars. Dagen brukes til å hylle, inspirere og styrke kampen for like rettigheter. På BI ble denne marsdagen brukt på The Gender Equality Conference, hvor både likestilling og kvinnesak stod i sentrum.

BIs markering

BI markerte 8. mars med The Gender Equality Conference. Dette var en dag pakket med spennende foredragsholdere, hvor et knippe studenter fikk muligheten til å delta. Konferansen ble også Live-streamet, slik at ingen studenter ble ekskludert fra opplevelsen.

Konferansen presenterte flere dyktige foredragsholdere, deriblant Torbjørn Røe Isaksen, Marianne Borger, Hadia Tajik og Kristin Skogen Lund. Like vel var det en gjest som skapte litt ekstra oppmerksomhet, nemlig den tidligere amerikanske statsråden, Hillary Clinton.

Hillary Clinton er gift med den tidligere presidenten Bill Clinton og er tidligere amerikansk utenriksminister og statsråd. Hun er utdannet jurist fra Yale, og jobbet lenge i et svært mannsdominertyrke. Hun har vært aktiv i kvinnesaken og holdt blant annet talen «Women’s rights are human rights» allerede i 1995.

Under konferansen hadde Clinton et stort fokus på kvinners rettigheter i arbeidslivet. Hun la også mye vekt på forskjellsbehandlingen av kvinner med barn, det ulike lønnsnivået mellom kvinner og menn og manglene på kvinnelige toppleder i næringslivet.

Hillary Clinton, illustrert av Karen-Johanne Lien Arnesen

BI utdanner mange kvinner til lederutdanninger. En stor studie fra 2017 viser at kvinner generelt sett er bedre kvalifisert til lederstillinger, men likevel når de sjeldnere. Studien konkluderte også med at forskjellene oppstår når kvinnene føder sitt første barn. Dette var fokuset under BIs Business Review, med fokus på kvinnedagen, 20. Oktober 2017. Fokuset Clinton hadde under konferansen var da med på å styrke et budskap BI allerede står inne for.

I tillegg slår BIs strategi fram mot 2025 fast at BI skal jobbe med å forberede mennesker og business frem mot en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid. – Som en internasjonal utdanningsinstitusjon er det viktig for oss å bidra med kunnskap og dialog rundt viktige spørsmål. Dette går rett inn i BIs strategi som har både bærekraft og internasjonalisering som to av våre viktigste pilarer, forteller rektor ved BI, Inge Jan Henjestad i forbindelse med konferansen.Stor oppmerksomhet

BIs markering av kvinnedagen skapte svært mye oppmerksomhet. Det ble et samtaleemne blant studentene og fikk mye presseoppmerksomhet. I tillegg til all positiv oppmerksomhet på bakgrunn av det store besøket, oppstod det også en del spekulasjoner og negativ oppmerksomhet. Det ble spekulert en del i hvor mye penger som ble brukt på Clinton-besøket og om hun er rett person til å være en talsperson for en likestillingssak.

Utenfor skolen stod det demonstranter fra det politiske partiet Rødt, med budskapet «imperialisme er ikke feminisme».

Amalie Wollvik (22) fra Rødt Oslo Studentlag er blant dem som har vært kritiske til Clintons besøk på BI. Til studentavisen Universitas forklarte hun deres syn i saken, og hvorfor de valgte å stille opp som demonstranter utenfor BI på kvinnedagen.

– Vi synes det er en skam at BI inviterer Hillary på kvinnedagen når hun har gjort så mye antifeministisk, sier Wollvik. – Hun støttet kuppet i Honduras i 2009 og krigen i Libya i 2011. Fredsprisvinneren i år satte fokus på vold mot kvinner i krig, og vi mener det da blir helt feil å invitere Clinton, avslutter hun.

BI-studenten Anne Astrea Kustås (21), som studerer Creative Industries Management, synes derimot besøket var veldig spennende. Hun var en av de heldige studentene som ble trukket ut til å delta på konferansen.

– På forhånd var jeg veldig spent på hva hun skulle si, men gledet meg likevel, med tanke på hennes historie og bakgrunn. Det var mye som var forventet at hun skulle si, og det var spennende å se hvilke ting hun kom til å legge fokus på, forklarer Kustås, og legger til:

– Jeg følte hun snakket veldig relevant med bakgrunn i anledningen, nemlig kvinnedagen, selv om noen av aspektene kanskje ikke var like relevante for studentene. Jeg vet hun har blitt kritisert for blant annet å være antifeministisk, men jeg følte det hun snakket om i dag var viktig for kvinnesaken og inspirerende for mange.Studenter om kvinnedagen

Konferansen hadde som mål å sette lys på det arbeidet som ligger foran oss, i visjonen om et likestilt samfunn. Likestillingskampen har kommet langt, og Norge er mer likestilt nå enn noen gang tidligere, like vel er det mye som tyder på at ulikhetene i samfunnet fortsatt preger hverdagen vår.

Markeringer av 8. mars ble gjort over hele landet og det at utdanningsinstitusjoner velger å bidra, er med på å skape oppmerksomhet blant studenter rundt ulikhetene vi står ovenfor i dagens samfunn. Blant annet viser nye tall fra SSB at kvinner årlig tjener 164 000 kr mindre enn menn, i gjennomsnitt, til tross for et generelt høyere utdanningsnivå hos kvinner.

Gender Equality, illustrert av Karen-Johanne Lien Arnesen

Maja Flaathe (25), student på Creative Industries Management på BI, er fornøyd med at skolen velger å markere dagen.

-For meg er kvinnedagen en viktig markeringsdag for framskrittene som er gjort for likestilling og veien vi fortsatt har igjen å gå. Jeg feirer kvinnedagen i solidaritet med medsøstre i andre deler av verden, som ikke har de samme rettighetene som vi tar for gitt. Likevel feirer jeg også kvinnedagen for ulikhetene vi like vel har i Norge, at våre bestemødre fortsatt må gå i 8.-marstoget under abort-parolen viser at vi fortsatt har en lang vei å gå!

BI-studenten Kenneth Danielsen (22) er også svært positiv til at BI velger å markere, samt inkludere studentene, på en slik dag.

– For meg er kvinnedagen en viktig markering for likestillingen. 71% av alle AS har kun menn i styret, og det er ikke akkurat sånn at en kvinne ikke kan være like mye «den fødte leder» som en mann. Det er en rekke gammeldagse holdninger som henger igjen i dagens samfunn, og det er det viktig at vi som studenter engasjerer oss for å endre.Veien videre

Det er viktig at vi anerkjenner ulikhetene i samfunnet for å kunne endre de. Markeringer av dager som kvinnedagen og muligheten til å delta på arrangementer som 8.- marstoget eller BIs Gender Equality Conference er med å minne oss på hva vi jobber for og frem mot.

Faktum er at per i dag er det 34,8% flere menn enn kvinner som er heltidsansatt og andelen sysselsatte som jobber deltid er dobbelt så stor hos kvinner som hos menn. Det er flere menn ved navn Arne, enn det er kvinner, blant de best betalte topplederne i Norge. Og kun 16,4% av daglige ledere i aksjeselskap er kvinner.

Tall fra SSB.no, illustrert av Karen-Johanne Lien Arnesen

Dette er et lite knippe av saker som forteller oss at vi enda ikke er i mål, en liten del av det som driver oss til å arbeide videre mot et likestilt samfunn.

BIs besøk av Hillary Clinton førte til massiv pressedekning, og både studenter og andre interesserte fikk muligheten til å bli inspirert og påminnet hvorfor vi, selv i dag, markerer kvinnedagen. Dagen skal hylle, inspirere og styrke kampen for like rettigheter, enten om det gjelder stemmegjenkjenningsfunksjonen til Google, som har 70% større sjanse for å oppfatte hva en mannsstemme sier, eller om det gjelder like rettigheter for kvinner med barn i arbeidsmarkedet.

– Kvinnedagen er en dag hvor vi setter ekstra fokus på denne kampen som vi alle er en del av hver dag. Det er ikke slik at vi kun skal kjempe for kjønnsbalanse i dag, men det er fint å ha en dag hvor vi kan sette av litt tid til å tenke litt ekstra over det, avslutter Anne Astrea Kustås.

Illustrert av Karen-Johanne Lien Arnesen
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!