En prat med StudConsult

Reading Time: 6 minutes

Det er ingen hemmelighet at det generelt sett foregår mye for studentene, på BI Nydalen. Vi har tatt en prat med StudConsult om hvem de er, hvordan det er å jobbe hos dem, og ikke minst hva man får ut av å være ansatt som konsulent.

StudConsult ble startet i 1988, og i dag består de ansatte av både bachelor- og masterstudenter fra skolen. I litt over 30 år har konsulentene hjulpet bedrifter med blant annet å foreta markedsundersøkelser, innsamling av ulike data og utarbeidelse av strategiske analyser. I 2018 gjennomførte de hele 22 prosjekter, med gode tilbakemeldinger. Folkehelseinstituttet, Fiken, og Skogrossisters og Agenters Landsforening er noen av aktørene StudConsult har jobbet med.

Ikke som forventet

I dag består StudConsult av ivrige studenter som er ute etter å få det lille ekstra på CV’en. Tre av disse er Helene Sofie Bakke (19), Joachim Huse (24) og Per Erlend Mathisen (24). Joachim tar en master i Business med fordypning i finans, og har vært med i StudConsult siden høsten 2016. Per Erlend er, i likhet med Joachim, også i gang med en master i Business men med fordypning i logistics og operations. Helene er førsteårsstudent på BI. I tillegg til å studere Siviløkonomi sitter hun allerede i ledelsen som salgsansvarlig i StudConsult. Felles for alle tre er at de ønsket å gjøre noe annet ved siden av studiene, men som skulle være relevant for framtiden. Joachim innrømmer at han små-kjedet seg på starten av studietiden.

– Jeg fikk høre om StudConsult i første klasse, men jeg hadde fått inntrykk av at dette var for folk med erfaring, forteller Joachim.

Førsteinntrykket ble derimot snudd da han fikk høre at en venn, som hadde funnet ut om organisasjonen gjennom rekrutteringsdagen på skolen, hadde sendt inn en søknad. Dermed bestemte Joachim seg for å sende inn en søknad til neste semester.

Endret oppfatning: Joachim Huse har vært en del av StudConsult i snart tre år, hvor han blant annet har jobbet som prosjektkoordinator. Foto: Kine Larsen

Noe av bakgrunnen for at jeg valgte å søke var fordi jeg ønsket relevant erfaring, samt innblikk i hvordan pensum på skolen relaterte til det virkelige arbeidsliv.
 

En viktig kombinasjon

I bachelorperioden hadde Per Erlend flere styreverv, og da han startet på masterstudiet følte han at StudConsult virket som en unik og annerledes mulighet, basert på tidligere erfaringer.

– Det virket som en flink gjeng som jobbet der, slik at man fikk utvidet nettverket sitt med masse dyktige folk fra forskjellige studieretninger. Samt at vi fikk jobbe med relevante oppgaver, sier Per Erlend.

For førsteårsstudenten Helene var det viktig å skaffe seg et større nettverk, og å være med på noe sosialt ved siden av studiene.

– Jeg hadde lest meg opp på SBIO sine sider om de ulike utvalgene på skolen, og for meg virket StudConsult som en seriøs bedrift hvor du fikk praktisert det man lærte på skolen, og bli skikkelig utfordret, sier Helene.

Helene har hatt en bratt læringskurve med imponerende resultater. I tillegg til å være salgssjef, ble hun kåret til årets nykommer under Sivøk-ballet.

Jeg liker veldig godt å engasjere meg, og har alltid vært med på noe i skolen, dermed var StudConsult perfekt for meg, smiler Helene.

Variert arbeid

Helene er i gang med sitt andre prosjekt hos StudConsult. Noen av arbeidsoppgavene hun har som konsulent har vært å utføre undersøkelser, samt å skrive rapporter og analyser. Som salgsansvarlig må hun sørge for å skaffe nye oppdrag til konsulentene som de kan få bryne seg på.

– Jeg går jo bare i første klasse og har vært med her siden i høst, men jeg føler likevel at jeg har kunnet bidra. Det har vært gøy å få jobbe i team med andre som er kjempeflinke. Det er med på å gi meg motivasjon.

Viktig med egeninnsats

Prosjektarbeidene i StudConsult kan være tidkrevende ved siden av studiene. Joachim, Helene og Per Erlend mener derfor at en av de viktigste egenskapene til en konsulent er egeninnsatsen. Og akkurat hvor du jobber fra spiller ikke en stor rolle så lenge arbeidet blir gjort. Det fikk Per Erlend erfare på en busstur i Japan.

– Rett før jul var jeg prosjektleder for noe som skulle startes opp relativt raskt. Her skulle vi skrive en artikkel om hvordan man kan bruke sosiale medier i skobransjen. Alt dette fikk jeg vite da jeg var på en studietur til Japan. Så på en busstur ned et fjell fra et av universitetene vi besøkte satt jeg og skrev en mal for retningslinjer til konsulentene på dette oppdraget, ler Per Erlend.

Kan bli hektisk: Per Erlend Mathisen fikk fort erfare viktigheten av å kunne strukturere tiden, under en skoletur til Japan.
Foto: Kine Larsen

Som prosjektleder var det viktig for Per Erlend å finne de konsulentene han mente passet best til de ulike arbeidsoppgaven til oppdraget.

Noe av det jeg synes er mest givende med arbeidet i StudConsult er at vi får kontakt med bedriftsledere i næringslivet.

En omfattende prosess

Akkurat konkret hvordan konsulentene angriper et nytt oppdrag kommer helt an på kunden. Prosessen kan noen ganger være veldig rett fram, mens andre ganger er det knapt med tid.

– Noen ganger har vi et salgsmøte først, hvor vi prater om oppdraget og tar det steg for steg. Andre ganger har det hendt at vi bare må kaste oss over et prosjekt på grunn av en stram tidsramme, forteller Joachim.

Et springbrett ut i bransjen

På jobbintervjuer har Joachim erfart at det å være med i StudConsult blir oppfattet som positivt.

– Jeg har fått spørsmål om hva StudConsult er. De fleste ser kanskje for seg at dette er en gjeng som leker konsulenter og egentlig bare er opptatt av festing. Men de blir imponert når de skjønner at vi jobber med reelle prosjekter. Vi fakturerer de og får en omsetning på noen kroner. Dette er et seriøst opplegg, forklarer Joachim.

Spiller hverandre gode

For å utføre et godt arbeid er det å jobbe i et miljø man trives med alfa omega for mange. Helene som kom sist inn i StudConsult forteller om et inkluderende og inspirerende miljø.

Vi har det veldig gøy sammen, samtidig som alle er veldig ambisiøse og vil få til noe. Vi finner på sosiale ting utenom skolen, noe som gjør at vi blir en mer sammensveiset gjeng, sier hun.

Ivrig: Helene Sofie Bakke har på kort tid blitt salgssjef i StudConsult, og skryter av det gode miljøet. Foto: Kine Larsen.

Joachim legger til at det absolutt ikke er nødvendig med erfaring, så lenge man har viljen på plass.

– I StudConsult merker man hvor opptatte de som har erfaring er med å dele dette med deg, og de hjelper med glede.

Noe mer enn bare jobb

Joachim mener at man kan dele StudConsult inn i tre deler. Arbeidsdelen med forskjellige prosjekter, internt arbeid med tanke på salgsarbeid eller rekruttering og det sosiale.

Det som er litt unikt for vår del er at to tredjedeler eies av en stiftelse som kun er opprettet for å eie StudConsult. Det sitter ingen eiere på toppen som skal ta ut en profitt. Dette fører til at overskuddet vi får gjør at vi kan dra på turer, forteller han.

Fordi StudConsult blir tatt såpass seriøst av bedrifter blir konsulentene gjerne invitert på ulike kurs. Alt fra Excel til presentasjonsteknikk.

Vi får utrolig mye kunnskap ut av dette. Det er virkelig en perfekt måte å utvikle seg på, også med tanke på skolearbeidet, mener Joachim.

Per Erlend liker godt at man kan tilegne seg praktisk kunnskap gjennom de ulike kursene man kan være med på.

– Personlig har jeg følt at den tiden man har lagt inn i å være med på disse kursene er verdt det. Vi lærer å bruke verktøy vi nødvendigvis ikke lærer like mye om på skolen. Det er supert å kunne få lære av dem som bruker for eksempel Excel og Powerpoint hver dag, sier han.

En komplett pakke

Et av de viktigste målene for StudConsult er å gi studentene relevant og nyttig arbeidserfaring.

– Å være med i StudConsult vil si at man får arbeide med andre studenter med relevante prosjekter fra næringslivet og får et sosialt og karrieremessig nettverk. Pluss bra kursing og en deltidsjobb, utdyper Per Erlend.

Helene skyter inn at framtiden for StudConsult er at de skal være en fullverdig deltidsjobb for alle konsulentene.

Joachim legger ikke skjul på at søkerne må gjennom en omfattende søkeprosess, men mener at noe av det viktigste er å være nysgjerrig og ivrig etter å lære.

– Vi prøver å nå ut til alle studieretninger som er her, fordi vi har merket at det ofte har vært mest sivøk-studenter som har søkt til oss. Men vi vet at det sitter veldig mye kunnskap rundt om i de andre linjene også. Så lenge du er sulten og ambisiøs så kan StudConsult være for hvem som helst, avslutter han.

StudConsult: Per Erlend Mathisen, Helene Sofie Bakke, Joachim Huse.
Foto: Kine Larsen

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!