En oppsummering av Kreativ Næringskonferansen 2019

Reading Time: 4 minutes

På onsdag var det klart for årets Kreativ Næringskonferanse, arrangert av Creative Industries Management (CIM) på BI. Blant mange spennende aktører fra den kreative næringsbransjen gjestet også kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande arrangementet.

Temaet for konferansen var kreativ næring i framtiden, med spørsmålet Hvordan vil ulike bransjer innenfor kreativ næring se ut i framtiden? Trine Skei Grande holdt en åpningstale der hun blant annet understrekte hvor viktig det er for kulturnæringen å holde følge med den digitale utviklingen. Grande snakket varmt om den norske kulturen, og trakk spesielt fram norsk musikk. Til applaus fra publikum i salen takket hun for seg og ønsket lykke til med resten av konferansen.

Norsk musikk ut i verden

Første aktør ut var Edvard Olai Brekke Værland fra Music Norway. Disse fungerer som et bindeledd mellom musikkbransjen og det internasjonale markedet. Deres visjon er hvordan de kan få ut norsk musikk og artister best ut på markedet. Værland fungerer som samfunnskontakt i Music Norway. Under foredraget snakket han blant annet om de nye mulighetene for å promotere musikk. Han mente blant annet at talentet til artisten burde være i fokus, og at det er viktig å bygge seg opp et publikum.

Edvard Olai Brekke Værland fra Music Norway. Foto: Kine Larsen

Kunsten får spille sin egen rolle

Andre aspekter Music Norway ønsket å fokusere mer på er å arrangere flere møter mellom låtskrivere og å skape et sterkt produksjonsmiljø. I tillegg til å snakke om utvikling av markedsføring av musikk i land som Kina, India og New Mexico, ble det også vist videoer fra Music Norway sin egen kampanje der de utfordret artisten Ruben til å produsere låter med inspirasjon fra Edvard Munch sine malerier. Et av Værland sine beste tips til studentene var å skape seg et godt nettverk.

Tidligere BI student Mathilde Emilie Johnsen kom som representant fra Astrup Fearnley Museet som var andre aktør ut. Hun strålte foran studentene når hun skulle ta for seg digitaliseringen av museumssektoren og kunstbransjen. Johnsen jobber som markedsansvarlig for museet. Et av de store fokusene til Astrup Fearnley Museet er å inkludere barn og unge mer inn i kunstverden. Johnsen fortalte at dette ønsket museet å få med ulike tiltak, som å installere flere berøringsskjermer og opprette lydfiler som forteller om de ulike utstillingene, tilpasset for barna.

Kunst på sosiale medier

Noe som skapte reaksjoner og interesse blant studentene var utrykket «Instavennlig kunst». Som et eksempel på dette ble det vist videoer fra ulike museer fra ulike steder i verden hvor kunsten ble vist på en slik måte at uansett hvor publikum stod i salen, kunne de få tatt et fint bilde av seg selv med kunsten.

En reise med Facebook

Tredje foredrag ble holdt av Anita Mongia, fra Facebook Norge. Hun tok for seg selve utviklingen til Facebook, og hvilke faser de har hvert igjennom. Med litt latter fra salen ble det vist en video der en meget ung Mark Zuckerberg snakket om, det som da het «The Facebook», og hvordan de skulle få flere studenter til å bruke tjenesten. Målet om at 20.000 mennesker skulle benytte Facebook virker som helt latterlige lave mål i dag, men på den tiden var de ganske så store. Mongia tok opp hvor viktig det var for Facebook å tilpasse seg forbrukeren og framtiden. Blant annet jobber de med å tilpasse Facebook til mobilbruk, da de ser at det er der forbrukeren er mest i dag.

Å konkurrere med store aktører

Siste aktør ut under konferansen var TV2 Sumo. Her skulle innholds direktør, Eda Syvertsen, snakke om hvordan de jobber aktivt med å utvikle, samt personalisere, tjenesten til forbrukeren. Til kanskje noen studenters sjokk ble det vist utrolig mye statistikk. Heldigvis forklarte Syvertsen tallene på en god og oversiktlig måte, slik at man selv også fikk en forståelse for hvorfor statistikk er viktig i bransjen. Det kom fram at de som ser på TV2 Sumo foretrekker drama og reality, som sjanger. Innholdet, planlegging av hva som skal produseres og brukeropplevelsen er noen av målene Sumo jobber aktivt mot. Syvertsen understrekte også at til tross for at det blir vanskeligere å skaffe det rette innholdet på grunn av større aktører, står de i det og fokuserer på å skape norsk innhold.

Blåmandag og framtiden

Etter fire innholdsrike og spennende foredrag var det klart for en spørsmålsrunde. Studentene var opptatt av å spørre Music Norway, Astrup Fearnley Museet, Facebook Norge og TV2 Sumo om hva som kreves for å jobbe hos dem og hvordan en typisk mandag kan se ut. Om akkurat hvordan mandagen hos de ulike aktørene så ut var nokså forskjellige, men gikk mye ut på planlegging av innhold og hva som skal ut. Men det så og si enstemmige svaret om hva som kreves for å jobbe hos dem og å lykkes i bransjen er å skape seg et nettverk og arbeide godt.

Vil inspirere

En som er veldig fornøyd med utfallet av prosjektet er leder for Kreativ Næringskonferansen 2019, Selma Bodøgaard.

Jeg synes det har gått utrolig bra, og jeg er stolt over alle som har vært med på å arrangere dette. Målet vårt var å lage en konferanse som skulle nå ulike deler av de kreative bransjene, og som skulle være både spennende, kunnskapsrikt og noe publikum vil lære noe av, sier Bodøgaard.

F.V: Eda Syvertsen (TVSumo), Anita Mongia (Facebook Norge), Selma Bodøgaard, Edvard Olai Brekke Værland (Music Norway) og Mathilde Emilie Johnsen (Astrup Fearnley Museet).
Foto: Bendik Bernås

Allerede på lørdag kan studentene få med seg et nytt arrangement fra CIM, da «Plekter 2019» blir arrangert på Krøsset. For mer informasjon kan man sjekke ut Facebook – sidene deres.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!