Derfor kan oljeprisene øke på kort sikt.

Reading Time: 3 minutes

Oljeindustrien er i endring og det er flere selskaper som innser at tiden snart er inne for omstilling. Effekten av disse endringene, derimot, kan gi en hårreisende prisstigning på kort sikt.

 Unge Høyres landsmøte
Unge Høyre vedtok på sitt landsmøte at de var mot verning av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Noe de etterhvert har blitt ganske alene om å mene. Selvfølgelig kan man gjennomføre en konsekvensutredning i LoVeSe og det kan til og med hende at staten vil tilby letekonsesjoner og at det er politisk flertall for å la oljeselskapene bore etter olje i disse områdene. Likevel kan det hende at det aldri settes i gang oljeutvinning i LoVeSe – det kan nemlig godt hende at ingen oljeselskaper vil være interesserte i å ta på seg den økonomiske risikoen det er å lete etter og eventuelt utvinne den oljen man finner. Ingen kan vite med 100% sikkerhet hvor mye olje som finnes i disse områdene, eller hvor godt tilgjengelig denne oljen eventuelt ligger. Med andre ord kan dette bety store kostnader knyttet til å utvinne den. Det kan også bli vanskelig å finne oljen – og da blir det igjen store kostnader knyttet til dette arbeidet i tillegg.

Dersom man setter i gang med letearbeidet i morgen kan det fremdeles ta 10-15 år før man er kommet dit at man kan tjene penger på dette. Innen den tid kan verdien av oljeforekomstene være veldig lav i forhold til dagens verdi, etterhvert som nye energikilder tar over for oljen. Det er det flere oljeselskaper nå tar konsekvensen av, så det hjelper faktisk ikke at staten vil tilby oljeselskapene å utvinne oljen, dersom ingen selskaper har interesse av å gjøre det.

..det hjelper faktisk ikke at staten vil tilby oljeselskapene å utvinne oljen, dersom ingen selskaper har interesse av å gjøre det.

Langsiktig prisvall, men kortsiktig prisvekst
Innenfor samfunnsøkonomisk analyse brukes ofte begrepet elastisitet. Dersom tilbudet av en vare eller tjeneste er elastisk så betyr det at tilbudet øker ganske kraftig selv ved en liten prisendring. På den annen side, er tilbudet inelastisk så betyr det at prisen kan endre seg ganske mye uten at tilbudet endrer seg i stor grad. Tilbudet av en del råvarer, inkludert råolje, er ganske inelastisk, spesielt på kort sikt. Det er ikke gjort i en fei å fremskaffe store menger råolje – dette er en prosess som tar flere år. Nå ser vi imidlertid en tendens til at oljeselskapene ikke vil fremskaffe store mengder råolje i det hele tatt. Flere og flere langsiktige prosjekter blir skrinlagt eller utsatt. Et eksempel på dette er Shells prosjekt i Nigeria, Bonga Southwest.

Lavere tilbud av olje vil, isolert sett, presse oljeprisene oppover. Dermed bør vi ikke bli overrasket dersom oljeprisene øker på kort sikt. Politikere, inkludert Unge Høyre, bør derfor være særlig varsomme med å tolke det som en langsiktig økning av etterspørselen etter olje.

Alternative energikilder er på fremmarsj og fremtredende analytikere mener at etterspørselen kan toppe seg i løpet av 20-tallet. Det er nettopp av årsaken til at langsiktige prosjekter blir tilsidesatt. Et eventuelt kortsiktig oppsving i oljeprisen vil kunne akselerere overgangen til nye energikilder ytterligere, og når etterspørselen faller så vil dette føre til at prisen på råolje faller på lang sikt. Dette er tanker som politikere må ta innover seg. Vi må begynne å planlegge for fremtiden!

 

Sondre Elstad

Kommentator

No Comments Yet

Comments are closed

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!