Bitcoin: En månelanding eller et månekræsj?

Reading Time: 4 minutes

Bitcoin har blitt en ”snakkis” – både på godt og vondt.

Etter at verdien på bitcoin nærmest tidoblet seg i løpet av 2017, for så å snu tvert om og nærmest deise i bakken som potetsekk, skulle man kanskje tro at få ville våge å investere i dette. Likevel er kryptovalutaer mer populært enn noensinne? Hva kommer dette av?

En måneferd som ender forferdelig galt?
2017 var bitcoinens år. Verdien på bitcoin nærmest tidoblet seg iløpet av året, og nådde en absolutt topp 17. desember. Da ble bitcoin solgt for rundt 20 000 amerikanske dollar (heretter kalt dollar). Det var mange på den tiden som trodde at prisen på bitcoin skulle enda høyere opp og at det man var vitne til bare var de første vaklende steg. Vel, kanskje det? Hvem vet? Og det er hele poenget: Det er uhyre vanskelig å si noe om bitcoins videre utvikling. Det man kan konstatere er at verdien på bitcoin har falt med rundt 67 prosent siden midten av desember i fjor. Bitcoin er inne i en negativ trend. Det hele kan vitne om en måneferd som er i gang med å ende i fordervelse. Man lykkes i få i gang motorene på romfartøyet. Det kommer seg opp i luften. På et tidspunkt øker akselerasjonen dramatisk. Man nærmer seg nå eksosfæren i voldsom fart. Problemet er at noe tilsynelatende er galt med motorene. Det kan virke som om romskipet er i full gang med å få motorstopp. Et fall herfra vil utvilsomt ta livet av mannskapet. Motorene på skipet stanser og i stedet for å vende oppover mot månen, snur nå skipet seg og er på full fart ned i bakken. Vi nærmer oss bakken. Spørsmålet er om man klarer å få i gang motorene igjen. Mange tror ikke det vil skje…

“Bitcoin er inne i en negativ trend. Det hele kan vitne om en måneferd som er i gang med å ende i fordervelse.”

En boble som er i ferd med å sprekke?
Nouriel Roubini, økonomen som forutså finanskrisen i 2008, har kalt kryptovaluta for ”the mother of all bubbles”. Skulle det vise seg at bitcoin, ethereum, ripples osv er bobler, så vil det i så fall være tidenes største boble. Verdien av de 1.596 forskjellige formene for kryptovaluta falt til sammen med om lag 591 milliarder dollar (ca. 4.633 milliarder norske kroner) siden 7. januar. Dette er et fall som utgjør mer enn halvparten av verdien på oljefondet. Det har falt. Det har falt dypt og det har falt hurtig. Bitcoin falt med mer enn 13% i løpet av ett døgn nå i påsken. Det er en mulighet for at den fundamentale verdien på kryptovalutaer er høy, da spesielt på grunn av de teknologiske mulighetene som block chain representerer. På den annen side så kan disse voldsomme prissvingningene tyde på at markedet synes det er vanskelig å prise disse investeringsobjektene på en god måte, evt. at prisen har vært høyere enn den fundamentale verdien. Dersom det er snakk om en boble så er det snakk om en forskjell på faktisk (eller fundamental) verdi og prisen i markedet. Personlig er jeg nok fristet til å være ganske enig med Roubini som mener at dette er en gedigen boble, men det gjenstår å se. Dette er et komplekst spørsmål som fortjener en avhandling i seg selv. Men, en ting virker klart: Dersom det er snakk om en boble, så er ikke det noe som investorene tar så tungt. I alle fall ikke foreløpig!

Foto: Chris Liverani

Populært investeringsobjekt
Kryptovalutaer er mer populære enn noensinne! I løpet av de tre første månedene i 2018 ble det handlet for om lag 4.8 milliarder dollar. Hvorfor er det slik at folk strømmer til for å investere i et romskip som, i alle fall i skrivende stund, later til å gå i bakken med et dundrende brak? Facebook og Twitter har uttalt at de ikke kommer til å tillatte reklame for kryptovaluta på sine nettsider. Myndigheter i mange land diskuterer nå ulike former for reguleringer. Likevel er altså disse pengene stadig mer populære. Hvorfor? Det kan være flere muliger årsaker til dette. Selv er jeg tilhenger av teorien om at vanskelige spørsmål gjerne har sammensatte svar, så jeg tror at det kan flere årsaker som virker sammen. Det kan simpelthen være så enkelt som at folk har sett at det er stort vekstpotensiale i bitcoin og vil ha en del av kaken. Det er opplagt at 900% prisvekst vil vekke manges interesse! Etter et enormt prisfall så kan det tenkes at mange vil kjøpe for å komme seg inn når det er ”billig”. Dessuten så skal det ikke underslås at kryptovalutaer er noe nytt og spennende. Og, for all del, det kan ligge et stort potensiale i den nye teknologien som kryptovalutaer tar i bruk. På den annen side så er det også et valid poeng at det kan være fristende for mange som ønsker å flytte penger ”usett” å ta i bruk kryptovaluta siden dette er vanskelig på spore med dagens regelverk.

Siste ord er ikke sagt
Uansett hva som er grunnen til det voldsomme fallet i kryptovalutaer og hva som er årsaken til den formidable interessen, så er nok ikke siste ord sagt om bitcoin. Personlig tror jeg at vi ikke helt ennå forstår hva det er vi står overfor. Er det en sikkerhetstrussel? Er det en del av en ny tidsalder, en ny institusjonell ramme for økonomisk aktivitet? Det er for tidlig å si noe sikkert om dette. Men én ting er sikker: Noe som er så populært er noe som vi må lære mye mer om! Der har økonomisk forskning en jobb å gjøre!

Sondre Elstad

Kommentator

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!