BI fjerner all bruk av engangsplast

Reading Time: 2 minutes

Innen 2022 skal det ikke lenger være rom for unødvendig engangsplast og plastemballasje på Handelshøyskolen BI.

Plast til besvær
Flere og flere ser nå på plast som et miljøproblem, noe som ble tydelig understreket i fjor da en gåsenebbhval måtte avlives da den ble skylt opp på land i Hordaland. Hvalen måtte avlives på grunn av store mengder plast, som den hadde fått i seg. I ettertid har hvalen blitt kjent som «plasthvalen» og har nærmest blitt et symbol i kampen mot å redusere bruken av plast. På nrk.no kan man lese om en undersøkelse de utførte i 2015. Der svarte 2,5 prosent at de tenkte på plast når de hørte ordet miljøproblemer. I 2018, derimot, har andelen økt til hele 45 prosent.

Der svarte 2,5 prosent at de tenkte på plast når de hørte ordet miljøproblemer. I 2018, derimot, har andelen økt til hele 45 prosent.

Minske plast på skolene
Like viktig som det er å få plast ut av havet, er det også viktig å se mot skolene og hva som kan gjøres der. Beslutningen om at BI skal fjerne all unødvendig form for engangsplast og plastemballasje er en del av den nye strategien til skolen. Den vil omfatte produkter som blant annet sugerør, engangsbestikk og plastkopper. Også andre type engangsprodukter med plastbelegg vil bli fjernet. Rektor ved Handelshøyskolen BI på Nydalen, Inge Jan Henjesand, mener at de må bruke den innflytelsen de har. Dette gjelder både i egen virksomhet og i samarbeid med interne og eksterne relasjoner.

«Å kutte ut engangsplast er et av flere tiltak vi vil gjøre i årene fremover for å bidra til et mer bærekraftig samfunn», sier Henjesand, og avslutter med å understreke hvor viktig det er å gjøre hva man kan for å redusere bruken av plast i dagens samfunn;

«Engangsplast bidrar til forsøpling av naturen, og vi må gjøre det vi kan for å redusere bruken. Som en akademisk institusjon med samfunnsansvar på timeplanen, og bærekraft som en av bærebjelkene i BI’s nye strategi for 2018-2022, tar vi på alvor alle små og store tiltak som bidrar til et bedre samfunn».

 

No Comments Yet

Comments are closed

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!