Tidstyver

Reading Time: 3 minutes Tid. Et raskt Google-søk gir denne definisjonen: «Tid er et abstrakt begrep hovedsakelig benyttet som…

BI fjerner all bruk av engangsplast

Reading Time: 2 minutes Innen 2022 skal det ikke lenger være rom for unødvendig engangsplast og plastemballasje på Handelshøyskolen…