Rekordsommer i boligmarkedet

Reading Time: 3 minutes

Flere medier har meldt om at det ikke bare er været som er hett. Det er nemlig boligmarkedet også; flere som etterspør og flere som tilbyr.

Dette er en historie som bør forklares i kronologisk rekkefølge. I mai og juni ble det lagt ut et betydelig antall boliger for salg; 12302 boliger i mai og 11119 boliger i juni. Dette er 23421 boliger totalt i løpet av kun to måneder! Tall fra Eiendom Norge viser dessuten at vi må 12 år tilbake, til 2006, for å finne likt antall boliger lagt ut for salg i juni. Så det vi ser her er en relativt stor økning på tilbudssiden i boligmarkedet.

Tall fra Eiendom Norge viser dessuten at vi må 12 år tilbake, til 2006, for å finne likt antall boliger lagt ut for salg i juni.

Isolert sett vil dette trekke boligprisene nedover. Og, ganske riktig, sank også prisene med 1 prosent. Men, dersom vi ser på de sesongjusterte tallene, ser vi at boligprisen sto stille i juni. Det er sesongvariasjoner i boligmarkedet hvilket innebærer at aktiviteten gjerne er lavere på sommeren enn i resten av året. Derfor er det nyttig å bruke såkalte sesongjusterte tall. Hvis de sesongjusterte tallene viser en positiv vekst i priser, så betyr det at prisene øker mer enn det som er typisk i den sesongen. Når de sesongjusterte tallene viser at boligprisene var konstante gjennom juni, betyr det dermed at denne tilbudsøkningen ikke har hatt spesielt dramatisk vekst på prisene. Grunnen er at prisene normalt faller litt fra mai til juni på grunn av lavere aktivitet på sommeren. Dette tyder på at det må være noe på etterspørselssiden som motvirker økningen i antall boliger for salg; det kan virke som om etterspørselen etter boliger øker i juni.

Tallene for juli reflekterer tegnene fra juni. Etterspørselen etter boliger er høy til tross for sommervarmen. Nå får vi ikke de offisielle tallene for juli før i august, men foreløpige estimater tyder på at enkelte meglere opplever stor pågang. Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren peker på salg på rundt «0-15 prosent over fjoråret». André Øren i DNB Eiendom melder samtidig om «godt trykk i markedet». Andre meglerhus, som Krogsveen, derimot melder om litt mer normale tilstander, men alt i alt virker det som om aktiviteten er ganske stor for å være juli måned. Denne pågangen i boligmarkedet er et paradoks.

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren peker på salg på rundt «0-15 prosent over fjoråret». André Øren i DNB Eiendom melder samtidig om «godt trykk i markedet».

Paradoksal boligaktivitet?
Eiendom Norge tror derimot at prisutviklingen i resten av 2018 blir svak. Det er flere faktorer som taler for dette, blandt annet videreføringen av boliglånsforskriften ut 2019, økt boligbygging (og dermed økt tilbud), lavere befolkningsvekst (lavere etterspørsel etter boliger) og den ventede renteøkningen til høsten. Skal man få et klart bilde over denne situasjonen må man mye dypere ned i datamaterialet, men det er mulig å spekulere litt over hvorfor markedet oppfører seg slik det gjør.

Jeg tror det er flere faktorer som trekker i samme retning, og jeg gjør også oppmerksom på at dette er spekulasjoner basert på mangelfull data. Det er kort og godt «synsing». Vi ser en økning i etterspørselen etter hytter, som tyder på at preferansene endres og at flere ønsker å feriere i Norge fremover. Vi har hatt en ekstraordinær sommer og det er åpenbart at noe av forklaringen kan ligge her, men det er én annen ting som óg er ganske ekstraordinær; Norges Bank har varslet at de vil øke rentene til høsten. En renteøkning vil gjøre det dyrere å ta opp lån, og for de som bruker boliglån til å finansiere boligkjøp innebærer dette at boliger blir relativt dyrere. Dersom folk forventer en renteøkning så vil de, i forlengelsen av dette, forvente at boliger er billigere nå, enn til høsten. Dette kan altså øke etterspørselen etter boliger på kort sikt. Fasiten tror jeg vi får til høsten, men min hypotese er altså at Norges Banks renteøkning kan forklare en del av rekordsommeren i boligmarkedet.

 

Sondre Elstad

Kommentator

No Comments Yet

Comments are closed