Nye prorektorer på BI Nydalen

Reading Time: 3 minutes
Fra venstre: Bendik M. Samuelsen, Hilde C. Bjørnland og Amir Sasson. Foto: Handelshøyskolen BI, Nydalen.

Mandag 30. april kunne endelig styret ved Handelshøyskolen BI kunngjøre ansettelsen av tre nye prorektorer.

Styret ved Handelshøyskolen BI ønsker med innføringen av denne modellen å styrke samspillet mellom fremragende forskning, attraktive studier og interaksjon med næringslivet, og på mandagen ble Hilde C. Bjørnland, Amir Sasson og Bendik M. Samuelsen godkjent for rollen i åremål for perioden 2018-2022.

I følge rektor ved Handelshøyskolen, Inge Jan Henjesand, skal rekrutteringsprosessen ha vært omfattende med svært godt kvalifiserte kandidater. Han peker også på at det har vært viktig å finne prorektorer som både evner å lede sin del av BIs organisasjon, og som bidrar til godt samarbeid på tvers av fag, studier og forretning. En begeistret Henjestad spesifiserte senere også dette i en kommentar angående ansettelsen:

“Jeg er svært glad for at Hilde, Bendik og Amir har takket ja til nye prorektorroller i BIs ledelse. Gjennom sentrale posisjoner i BI over flere år har de ervervet verdifull erfaring og kompetanse som jeg ønsker å ha med i BIs ledergruppe de neste fire årene. Skal BI lykkes i en økende internasjonal konkurranse om de beste forskerne, de beste studentene og de beste næringslivsrelasjonene må vi utvikle tydelige lederroller i hele organisasjonen”

 

Vi i Inside introduserer deg til dine kommende prorektorer:

Hilde C. Bjørnland
Hilde C. Bjørnland (f. 1966) er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Hun har en MSc i Econometrics and Mathematical Economics ved London School of Economics, en PhD i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og ble tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje for sin doktorgradsavhandling.
Bjørnland er i tillegg leder for Senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi (CAMP) på BI. Hun har også en stilling som vitenskapelig rådgiver i Norges Bank, og er President i Society of Nonlinear Dynamics and Econometrics. Bjørnland har tidligere jobbet som økonom i Det internasjonale pengefondet (IMF) og som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Hun har vært visiting scholar ved UC Berkeley og UC Riverside, vært medlem av Sveriges finanspolitiske råd og har vært styremedlem i Finanstilsynet og i Petroleumsprisrådet.

Bjørnland vil ha ansvaret for BIs åtte institutter, mer enn 350 faglige ansatte, PhD-programmene, bibliotekstjenester og læringsressurser

Amir Sasson
Amir Sasson (f. 1972) er professor i strategi og leder for eksternfinansiert forskning og innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Sasson er utdannet Bachelor of Laws fra The University of Liverpool UK, og har tatt MSc og PhD ved Handelshøyskolen BI.
Amir Sasson arbeidet i 2005-2006 som Assistant Professor ved Handelshøyskolen BI, fra 2006-2008 som foreleser ved University College Dublin (UCD), og fra 2008-2015 som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt som professor ved BI siden 2015, vært med å lede forskningsprosjektet Et Kunnskapsbasert Norge, og vært Associate Dean for Doktorgradsprogrammet i Strategisk ledelse og porteføljekoordinator for siviløkonomstudiet.

Som prorektor for innovasjon og outreach vil Amir blant annet ha ansvar for å forsterke verdien av BIs institusjonelle partnere og nettverk.

Bendik M. Samuelsen
Bendik Meling Samuelsen (f. 1971) er professor og instituttleder ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han er hovedfagskandidat fra Høgskolen i Buskerud (nå HSN) og har sin PhD fra Norges Handelshøyskole.
Samuelsen begynte som amanuensis ved BI i 2000, ble forfremmet til førsteamanuensis i 2004 og ble professor i markedsføring i 2013. I januar 2015 fikk han rollen som instituttleder ved institutt for markedsføring. Fra 2003 til 2011 var han Associate Dean for bachelorprogrammet i markedskommunikasjon, og Associate Dean for bachelorprogrammet i markedsføringsledelse fra 2013 til 2015.

Samuelsen vil ha ansvaret for Deans, programkvalitet, akkrediteringer, rangeringer og internasjonale akademiske relasjoner.

Under samme møte skal styret også ha valgt Åse Aulie Michelet som ny styreleder ved BI. Michelet, med bred internasjonal ledererfaring, vil bli innsatt for en tre-års periode fra 1. august 2018 og vil ta over etter styreleder Knut Haanæs.

 

Vær den første til å kommentere

Svar

Din e-post vil ikke publiseres