Kommentar: Sammenslåing av SBIO og BIS, eller?

Reading Time: 2 minutes

Torsdag 26. april var det nok en gang duket for generalforsamling i SBIO.

Etter en kortfattet bekreftelse på at BIS allerede hadde godkjent forslaget og var åpen for å se på et eventuelt samarbeid ble også følgende forslag avstemt og vedtatt i Nydalen:

“Generalforsamlingen ved SBIO autoriserer styret fra begge studentforeninger med retten til å starte planlegging av en potensiell sammenslåing som foreslått. Resultatet av samarbeidet vil dernest presenteres ved en ekstraordinær generalforsamling i september 2018 for videre avstemning i henhold til sammenslåing.”

(Hentet og oversatt fra protokollen sendt ut på forhånd av GA)

Vil en sammenslåing være i SBIOs favør?
BI Studentsamfunn er, som kjent, studentforeningen for de resterende tre campusene i Bergen, Trondheim og Stavanger og hadde per 2017 sammensatt 4100 aktive medlemmer; en nedgang på ca 400 medlemmer fra tidligere år.  Samme året hadde SBIO alene et overlegent antall på 2500 medlemmer, med en økende trend som har fulgt dem inn i nyåret.

Det er fremdeles en stund til den endelige avgjørelsen skal tas i september og skjønt kan mye forandres på den tid, men det er derimot tegn som tyder på at noen av SBIOs medlemmer vil stille seg negative til en faktisk sammenslåing, selv om generalforsamlingen vedtok forslaget om å utforske.

Sammenslåingen vil føre alle medlemmer sammen til en betraktelig større forening. På det beste kan det selvfølgelig tenkes at en større forening vil bety både flere ressurser og muligens også et større budsjett, men det er fortsatt ingen tvil om at risikoen for SBIO er stor. En av problemstillingene styret vil måtte forholde seg til er blant annet den allerede misnøyen enkelte medlemmer viser til “byråkratiet” i foreningen. Det menes at det fører til lange og tungvinte saksbehandlinger, og med et voksende antall medlemmer kan det også herav føre til en mer langsom prosess og økende misnøye.

En annen viktig faktor for SBIO i denne saken er også SBIO som merkevare. Over årene har studentforeningen i Oslo vokst til å bli en av de ledende studentforeningene i Norge med et anerkjent navn, men med sammenslåingen er det god grunn til å forvente en navneendring. Kun tiden vil vise om det nye merket vokser som følge, men det er ingen tvil om at det må ekstra hardt arbeid til, om dette nye, ukjente navnet skal kunne konkurrere med det nåværende SBIO.

Til tross for mange utfordringer tatt i betraktning kan selvfølgelig også samarbeidet føre til en studentforening uten like. Sammenslåingen kan, for eksempel, også føre til en jevnere velferd for alle BI studenter i Norge, da ressursene trolig vil bli fordelt likt på alle medlemmene; således en utvilsomt god forhandling for BIS. Flere kloke hoder ved samme bord, kan også føre til en løsning på den byråkratiske knuten, men da gjenstår det bare å se om SBIO er villige til å ofre og riske litt i “BI-folkets ånd”, eller om foreningene forblir splittet for denne gang.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.