Kommentar: Fed Up?

Reading Time: 3 minutes

Sentralbanken i New York har fått en ny sjef, og hans navn er John Williams. Enkelte mener han kan gjøre en solid jobb, mens andre vil innkalle ham til en høring foran Senatet. Alt er ikke bare fryd og gammen for sentralbanksjefer…

Wells Fargo-saken

På papiret virker John Williams som et opplagt valg som ny sjef for Federal Reserve Bank of New York. Han har tidligere ledet sentralbanken i San Francisco og er en anerkjent forsker innenfor pengepolitikk. Han har vært en sentral bidragsyter innenfor estimering av nøytrale realrenter og har også arbeidet for å øke vår forståelse for hvordan veldig lave styringsrenter kan påvirke økonomien. Dermed kom det ikke som noe sjokk da det 3. april ble kunngjort at han er den nye sentralbanksjefen. Dette er et prestisjetungt verv som ikke bare innebærer å lede én av de 12 sentralbankene i Fed-systemet, det innebærer også å ha et årvåkent øye på det finansielle senteret i New York. Derfor er det kanskje likevel litt pussig at han velges når man tenker på den såkalte Wells Fargo-saken når han var den som hadde ansvaret for å regulere banken.

John C. Williams. Foto: U.S. Government (Federal Reserve Bank) [Public domain], via Wikimedia Commons
Wells Fargo er en amerikansk investeringsbank som har kontroll på mer penger enn noen andre amerikanske banker, ved siden av JPMorgan Chase. Nylig har det imidlertid blitt kjent at den har gjort seg skyldig i svindel og bedrag. Ansatte i banken opprettet om lag tre og én halv millioner falske kontoer og har tvunget så mange som 570,000 kunder til å kjøpe unødvendige bilforsikringer. Konsekvensene ble at den amerikanske sentralbanken (the Fed) valgte å innføre et tak på hvor stor Wells Fargo kunne bli. Wells Fargo får altså ikke anledning til å bli større enn den var ved slutten av fjoråret – det tilsvarer ca. 2 trillioner amerikanske dollar i aktiva – før sentralbanken er fornøyd med opprydningen. Flere av styremedlemmene i selskapet må ta sin hatt og gå. Dette er første gang the Fed har innført et slikt tiltak på en finansiell institusjon. Her gikk det opplagt veldig galt. Problemet til John Williams er at han muligens burde ha grepet inn. Det gjenstår å se om, og i såfall hvor, han trådte feil, men senator Elizabeth Warren (Demokratene) krever en høring om saken for Senatet.

Dersom pengepolitikk skal kunne fungere effektivt så kreves det at sentralbankene nyter tillit i de finansielle markedene. Nå skal ikke John Williams ta over som leder for hele Federal Reserve-systemet, men det kan likevel by på utfordringer dersom det viser seg at det politiske systemet ikke har tillit til ham. Det kan i såfall smitte over på husholdninger og bedrifter i det området som sentralbanken i New York skal regulere.

Gutteklubben Grei?
Mange har tatt til orde for å peke på at de fleste sjefene innenfor sentralbanksystemet i USA er hvite, formuende menn. Den tidligere sentralbanksjefen (for hele systemet) Janet Yellen gjorde sitt for å forsøke å endre på dette. Hun var den første kvinnelige sentralbanksjefen i USA (vi i Norge har foreløpig heller ikke hatt en kvinnelig sentralbanksjef). Likevel er det faktum at av 107 ledere innenfor systemet, så har 78% bakgrunn innenfor bank- eller næringsliv, 77% er hvite og 67% er menn. Man er bekymret for om dette kan føre til at politikken som føres favoriserer disse gruppene. Mange har reagert på at John Williams er en typisk representant for gutteklubben Grei. Nå vil jeg overlate kvoteringsdebatten til noen andre, men det er bekymringsfullt dersom det er tilfelle at pengepolitikken favoriserer visse grupper av samfunnet. Måten dette kan gjøres på er for eksempel ved å ikke ha lave nok renter til at fattige familier kan komme inn i boligmarkedet.

Ikke helsvart
Nå er det viktig å poengtere at det slett ikke trenger å by på store utfordringer at John Williams trer inn i denne jobben. Mange har uttrykt sin støtte. Janet Yellen har uttrykt seg i positive ordelag om Williams. Det skal heller ikke undergraves at han er en av de mest kompetente til å ta på seg et slikt ansvar. Han er samfunnsøkonom med en PhD fra Stanford University. Han har også, som tidligere poengtert, levert sentrale bidrag innenfor moderne pengeteori. Jeg mener vi bør vente og se hva som skjer og at Williams fortjener en sjanse!

Sondre Elstad

Kommentator

Vær den første til å kommentere

Svar

Din e-post vil ikke publiseres