Stortinget vil styrke studentenes rettsikkerhet

By gcardinal from Norway (Stortinget, Oslo, Norway) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

I mars vedtok Stortinget enstemmig å be regjeringen komme med et forslag til en lovbestemmelse som krever at alle høyere utdanningsinstitusjoner skal ha studentombud.

Det skal være opp til den enkelte utdanningsinstitusjon hvordan ordningen med studentombud organiseres. Forslaget som ble fremmet av Arbeiderpartiet er ferdig behandlet i Stortinget. Nå ligger saken hos regjeringen, som skal komme med et konkret forslag til lovendring.

Norsk studentorganisasjon (NSO) hyller vedtaket og kaller det en sier for studentbevegelsen på sin nettside. De har over mange år kjempet for at alle studenter skal ha tilgang på en uavhengig ombudsperson. NSO mener at det kommer til å styrke rettsikkerheten til alle studenter i Norge.

Fortsatt er det imidlertid uklart hva lovforslaget kommer til å bety konkret for både studentene og institusjonene. Henrik Søvik, jusstudent ved UiO, trekker fram:

– Hvis endringen vedtas, vil det innebære at alle høyere utdanningsinstitusjoner må ha et studentombud. Slik har det ikke vært før. Hva slags myndighet og kontrollmulighet disse studentombudene skal få, er det foreløpig få opplysninger om.

Inside kommer tilbake med oppdatering når regjeringen har fremmet et lovforslag.

Mirza Andjelic

Journalist

Vær den første til å kommentere

Svar

Din e-post vil ikke publiseres