Endring i bachelorprogrammer

Reading Time: 2 minutes

­

Fra høsten 2018 vil det skje endringer I tre bachelorprogrammer på BI. Formålet er å tilby mer relevante fag allerede fra førsteåret og øke klassetilhørighet.

To av linjene vil få nytt navn og oppdatert innhold og den tredje har allerede fått oppdatert navnet men vil nå også få ny studiemodell, ifølge en melding på BI sine hjemmesider. Oppdateringene vil føre til en endring I fag og fagfordeling som gjør at elevene vil få fag som er mer relevante for den enkelte linjen allerede førsteåret. Endringene vil ikke påvirke studieløpet til de som allerede går på de berørte linjene, men gjelder fra høsten 2018.

Entreprenørskap og økonomi vil høsten 2018 bytte navn til Entreprenørskap. Samtidig endres basisfagene fra Økonomi og Administrasjon til Markedsføring.

PR og Markedskommunikasjon vil byte navn til Kommunikasjonsledelse. Fra 2019 vil det på vitnemålet til graduerende studenter stå Kommunikasjonsledelse og ikke PR og Markedskommunikasjon, med mindre nåværende første- og andreårsstudenter ønsker å beholde det gamle navnet. Det vil også skje endringer I fagoppsettet.

Creative Industries Management (tidligere Kultur og Ledelse) vil ikke foreta noen navneendring, men vil ha en endring i oppsettet på fag førsteåret til fler relevante fag.

Vanskeligere å bytte fag
Tidligere har bachelorprogrammene på BI hatt tilnærmet like fag de første to semesterene. Da har det vært forholdsvis lett å bytte mellom mange av linjene etter å ha fullført første år, og en har også hatt mulighet til å bytte over rett til andre år på en bachelor hvis en har fullført en årsenhet. Nå vil det bli vanskeligere å bytte linje på denne måten fordi en lettere kan risikere å ikke ha tatt nok fag som er like som I linjen en ønsker å bytte til. Da kreves det minst 37,5 studiepoeng der 30 av de må være I fag som er like mellom linjen en byttet fra og den en bytter til. Så fremt en består alle fag I en årsenhet fulltid vil en ha mulighet til å bytte over til andre år bachelor.

Anita Othilie Fjeld

Illustratør og Journalist

Vær den første til å kommentere

Svar

Din e-post vil ikke publiseres