1 av 5 studenter sliter psykisk

­

Illustrasjon: Anita Othilie Fjeld
Illustrasjon: Anita Othilie Fjeld

SHoT (Studententes helse- og Trivselsundersøkelse) avdekket i 2014 at hele 1 av 5 studenter sliter med alvorlige psykiske vansker.

Dette tallet har forverret seg siden 2010 da forrige undersøkelse ble gjennomført. Da oppga kun 14 % av spurte studentene at de slet psykisk. På et møte om studenthelse 23. januar uttalte helsepolitiker Carl-Erik Grimstad (V) at det må tas grep for å snu denne uheldige utviklingen:

– Vi må snu på den negative utviklingen for studenters psykiske helse. Her må stat og kommune samarbeide med studentsamskipnadene for å få på plass et godt og tilpasset tilbud for studenter med psykiske plager, slår NSO-lederen fast.

Han fortalte samtidig om de politiske tiltakene Venstre og de blåblå har tatt, hvor det har blitt bevilget midler til lavterskeltilbud rettet mot studenter som sliter psykisk. Viktigheten av å ta studentenes psykiske helse på alvor har tidligere blitt nevnt av produktivitetskommisjonen, hvor det at færre sliter psykisk vil medføre at flere studenter fullfører studiene på normert tid.

Suksessoppskrift fra Bergen
Funnene fra ShoT og lignende undersøkelser fikkt forskere ved Universitet i Bergen til å gjennomføre et to ukers selvmedfølelselskurs for studenter. 97 studenter, hvorav 86 % kvinner, deltok. Over flere samlinger lærte de om selvmedfølelse, og deltok i tillegg på mindfulness-øvelser. Det overordnede målet var å lære studentene selvrefleksjon – blant annet hvordan de behandler seg selv, og hva de egentlig ønsker å få ut av livet.

Etter seks måneder opplevde studentene en bedring på alle parameterne de ble målt på. De viste færre tegn på angst og depresjon, og hadde mer selvmedfølelse, i følge Forskning.no.

Det gjennomføres i skrivende stund ingen slike programmer andre studiesteder i Norge.

Ny undersøkelse i år
I februar vil den tredje gjennomføringen av studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) finne sted. Dette er landets største undersøkelse på mental helse blant studenter, og vil bli mottatt av nærmere 160.000 individer. Undersøkelsen utføres på oppdrag av studentskipnadene Sit, SiO og Sammen, men det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører selve undersøkelsen. Funnene vil bli publisert i september i år.

Vær den første til å kommentere

Svar

Din e-post vil ikke publiseres