Er føydalismen på vei mot et “comeback”?

Reading Time: 3 minutes

­

Tirsdag forrige uke kunngjorde Amazon, Berkshire Hathaway og JP Morgan Chase at de går inn i et nytt samarbeid om å tilby verdens beste helseforsikring og helsetjenester til sine ansatte. Bakgrunnen for samarbeidet oppgis til å være lav tilfredshet med dagens tilbud og prisnivået på helsetjenester som i USA er blant verdens høyeste.

De siste årene har stadig flere amerikanske selskaper begynt å tilby sine ansatt velferdstjenester som skal gjøre livene til de ansatte enklere, tryggere og bedre. Hos teknologiselskapene i Silicon Valley har det blitt normalt for mange av de ansatte å bo i leilighet eid av selskapet de jobber for, ha helseforsikring gjennom jobben og ha barnehage på arbeidsplassen. Den ekstremt høye kontantstrømmen mange av disse selskapene får inn, gjør de i stand til å ha høyest lønninger og være ledende på velferdsordninger til de ansatte. Før e-commerce giganten Amazon, konglomeratet Berkshire Hathaway og finanshuset JP Morgan Chase kastet seg inn i kampen om å tiltrekke seg de klokeste hodene med mer enn høye lønninger, har tech-selskapene i Silicon Valley ligget i front når det kommer til å tilby egne «velferdsordninger» til de ansatte.

Omfattende velferdsordninger
At fenomenet med egne velferdsordninger for ansatte har begynt å spre seg til flere av de største selskapene i USA er ikke så rart når man tenker på at det enkelte steder ikke er mulig å kjøpe seg egen bolig på normal lønn. Det blir heller ikke bedre av at helsetjenester til middelklassen er noe som knapt eksisterer. At de to viktigste tingene for å føle trygghet i livet i 2018 har blitt noe arbeidsgiveren din tar ansvar for minner om middelalderens føydalisme, når de eiendomsløse var avhengig av adelen og byttet arbeid mot en datidens «trygghet», en borg å søke tilflukt i.

Høymiddelalderens maktstruktur
I en kort oppsummering av historiepensum kan føydalismen sees på som høymiddelalderens maktstruktur, hvor godsherrene stort sett hadde all makt. Godsherren var stort sett den som hadde rett til naturresursene i et område og rettigheter på alle teknologiske hjelpemidler som på den tid var tilgjengelig. Med andre ord lå alt du trenger for å overleve i godsherrens hender. Sett fra et moderne skandinavisk perspektiv i et samfunn hvor vi er veldig opptatt av fordeling, virker dette som en grusom tilværelse for middelalderens arbeidere. Med makt kommer også ansvar, og i de gamle føydale samfunnene hadde godsherren et gjensidig ansvar for bønder og borgeres trygghet.

Trygghet
Hva er trygghet i et moderne vestlig land i 2018?  Alle dine primære behov er dekket og faren for at noen bryter seg inn i huset ditt er mindre enn faren for at det skulle oppstå krig for 100 år siden.
Vi kan kanskje si at trygghet i 2018 er et stabilt bosted, trygghet til at du får god behandling når du blir syk og trygghet til at om noe skulle skje med deg eller familien din, er du i de aller beste hender.

Føydalisme i dagens samfunn?
Om en bonde flyttet fra godset og ut av beskyttelsen var det stor sannsynlighet for at han og familien raskt ville blitt tatt av dage. En bonde som var «fri» var også en bonde som levde i utrygghet. Se nå for deg at du har begynt å jobb i Apple, familien din bor i en bolig leid av selskapet, familien din har et av verdens beste helsetilbud, og barna dine får gå på en skole du ikke ville hatt råd til å betale om du ikke jobbet for Apple.

Vil du da ta sjansen å flytte vekk fra all denne tryggheten til et liv hvor du er mindre «trygg»? Er det egentlig noe enklere da å slutte i Apple, Google eller Facebook i dag enn det var for en bonde å flytte fra godsherren i 1135? Er føydalismen på vei tilbake?

Vær den første til å kommentere

Svar

Din e-post vil ikke publiseres