01.00 Novanatt
07.00 Tanketog
08.00 Med Gandalf til Galaksen
09.00 Offside
10.00 Nova Noir (R)
12.00 Dokunova
12.30 Klagenemnda
13.00 A-lista (R)
14.00 Syden
15.00 Sorgenfri
16.00 Snakker ikke norsk
17.00 Kapitalen (R)
17.30 Novamusikk
18.00 Opplysningen 99.3 (R)
19.00 Novamusikk
19.30 Nyhetsfredag (R)
20.30 Bra Trommis (R)
22.00 Spillmatic (R)
23.00 Nova Nedstrippa (R)
06.00 Democracy Now!
07.00 Frokost
09.00 Skumma Kultur
10.00 Kapitalen
10.30 Novamusikk
11.00 A-lista
12.00 Studentnyhetene
12.03 Novamusikk
13.00 Det Fiktive Selskab (R)
14.00 Skumma Kultur (R)
15.00 Kapitalen (R)
15.30 Novamusikk
16.00 A-lista (R)
17.00 Radio Bla Bla
18.00 Democracy Now! (R)
19.00 Bra Trommis
20.30 Sort Kanal
21.30 Lillesalen konsertserie
22.00 Overkill
23.00 Rolige Vibber
23.30 Électronique
06.00 Democracy Now!
07.00 Frokost
09.00 Skumma Kultur
10.00 Vitenselskapet
10.30 Grenseløst
11.00 Teknova
11.30 Novamusikk
12.00 Studentnyhetene
12.03 Snakker ikke norsk (R)
13.00 Novamusikk
14.00 Skumma Kultur (R)
15.00 Vitenselskapet (R)
15.30 Grenseløst (R)
16.00 Teknova (R)
16.30 Novamusikk
17.00 Radio Bla Bla (R)
18.00 Democracy Now! (R)
19.00 Dokunova (R) Til 19:29
20.30 Sort Kanal (R)
21.30 Dag for dag
23.00 Rolige Vibber (R)
23.30 Électronique (R)
06.00 Democracy Now!
07.00 Frokost
09.00 Skumma Kultur
10.00 Tekst­behandlings­programmet
11.00 Novamusikk
12.00 Studentnyhetene
12.03 Snakker ikke norsk (R)
13.00 Novamusikk
14.00 Skumma Kultur (R)
15.00 Tekst­behandlings­programmet (R)
Til 15:59
16.30 Snakker ikke norsk
17.30 Novamusikk
18.00 Democracy Now! (R)
19.00 Kvegpels
20.30 Country Barn
21.00 Spillmatic
22.00 Funkiga Timmen
23.00 Neu
06.00 Democracy Now!
07.00 Frokost
09.00 Skumma Kultur
10.00 Nova Noir
12.00 Studentnyhetene
12.03 Det Fiktive Selskab
13.00 Ærlig talt (R)
14.00 Skumma Kultur (R)
15.00 Nova Noir (R)
17.00 Ærlig talt
18.00 Democracy Now! (R)
19.00 Kvegpels (R)
20.30 Country Barn (R)
21.00 Spillmatic (R)
22.00 Funkiga Timmen (R)
23.00 Neu (R)
06.00 Democracy Now!
07.00 Frokost
09.00 Skumma Kultur
10.00 Opplysningen 99.3
11.00 Nyhetsfredag
12.00 Radiotjenesten
12.30 Skallebank
13.00 Klagenemnda (R)
13.30 Novamusikk
14.00 Skumma Kultur (R)
15.00 Opplysningen 99.3 (R)
16.00 Nyhetsfredag (R)
17.00 Den Beste Timen
18.00 Democracy Now! (R)
19.00 Nova Nedstrippa
20.00 Goodshit
21.00 Nova Amor
22.00 Dub Dubhead
23.00 XO Hiphop
01.00 Novanatt
09.00 Best of Frokost
11.00 Ettersmak
12.00 Radiotjenesten (R)
12.30 Skallebank (R)
13.00 Novamusikk
14.00 Det Fiktive Selskab (R)
15.00 Novamusikk
16.00 Reservebenken
17.00 Lillesalen konsertserie
Pils og plater
20.00 Goodshit (R)
21.00 Nova Amor (R)
22.00 Dub Dubhead (R)
23.00 XO Hiphop (R)