Nyheter
Meglerbransjen må gjøre endringer

Meglerbransjen må gjøre endringer

Studentene har ingen tillit til arbeidsgiverpolitikken i eiendomsmeglerbransjen, forteller lederen i Eiendomsmeglerstyret på Handelshøyskolen BI, Anders Kløvning.

Nyheter


08.12.2017 kl: 21:04


Avsløringen
«Ekstreme arbeidsforhold for unge meglere» var et av hovedoppslagene i NRK Lørdagsrevyen den 4.nov. Reportasjen skapte debatt blant meglerstudentene på Handelshøyskolen BI, og nå vil EMS gi sine anbefalinger, forteller lederen i Eiendomsmeglerstyret på BI, Anders Kløvning.

Realiteten – Dagens arbeidsgiverpolitikk
Arbeidsgiverne står frem i media og sier at tilgangen på arbeidskraft er for stor, det utdannes for mange. Foretakene kan derfor ikke ansette for mange på garanti- og fastlønning i kombinasjon med provisjon, så derfor tilbys det 100%-provisjons-kontrakter eller tilbakebetalingsordninger. Dette er et intensiv for økt produksjon og en måte å redusere risikoen på utgiftssiden av virksomheten.

Å bevisst gi «lavrisiko lønningsbetingelser» og skylde på at det utdannes for mange er en helt uansvarlig arbeidsgiverpolitikk. Siden foretakene ikke har noe særlige utgifter til nyansatte, så velger de flest å ansette flere enn behovet tilsier og deretter sjekke hvem som presterer, før de gir bedre betingelser. Hvis man allerede vet at det ikke er behov for flere ansettelser, burde man heller la være å ansette flere, istedenfor å la ansettelseskontraktene bli minimert på utgiftssiden.

Kjernen i problemet
Det finnes hovedsakelig to typer lønnsordninger som burde fjernes i fullmektigperioden.
-Når man utelukkende lever på provisjon, og kan risikere å få utbetalt kr 0,- i månedslønn.
-Når garantilønnen er en forskuddslønn som må tjenes inn i provisjon i etterkant, og arbeidstaker kan risikere å skylde penger til foretaket. (Tilbakebetalingsordning.)

Hvorfor må bransjen tilrettelegge for trygge vilkår til nyutdannede fullmektiger?

-Faglig og etisk utvikling
Det kreves god tid å lære seg alle rutiner, arbeidsoppgaver, systemer og «håndverket» for øvrig. En god innføring i yrket krever trygge lønnsvilkår.

-Spare opp egenkapital
I dag er det mange som bruker studietiden til å spare opp penger for å være rustet til arbeidslivet. Det er litt ironisk at man begynner å spare opp penger til den dagen man egentlig skal tjene penger.

-Jobb ved siden av fullmektigstillingen
Mange må ty til andre deltidsjobber ved siden av fullmektigstillingen for å sikre en levedyktig inntekt. Dette kunne vært unngått om lønnen var forsvarlig.

-BI sitt dyreste bachelorprogram
Vi betaler kr. 238 200,- for en bachelorgrad i Eiendomsmegling. Medregnet fullt lån fra lånekassen er det ikke unaturlig at samlet gjeld vil nærmere seg kr. 500.000,- ved studieslutt.

-Betjene regninger
Dersom fullmektigen står i fare for å ikke betale regningene sine inneværende måned, så kan man ikke utelukke at dette kan påvirke de valg som gjøres på jobb. Det kan f.eks. være fristende å anbefale aksept av bud i en situasjon der det ikke er faglig grunnlag for anbefalingen.

Hvilken ordning er god nok?
Fullmektiger i rene back-office- eller oppgjørsfunksjoner kan avlønnes med fastlønn. Fullmektiger som jobber i vanlige stillinger burde avlønnes med fastlønn eller garantilønn, i kombinasjon med et prestasjonsavhengig element. Fastlønns- eller garantilønnselementet burde i oppstartstartfasen ligge på rundt kr. 300.000,- uten noe tilbakebetalingordning.

Budskapet

Nå må vi meglerstudenter tørre å be om tryggere lønnsvilkår slik vi klarer å betjene regningene våres og samtidig ha levedyktige arbeidsvilkår i opplæringstiden som eiendomsmeglerfullmektig, forteller lederen i Eiendomsmeglerstyret på Handelshøyskolen BI, Anders Kløvning.


Delta i debatten

Stiftet i 1966 av Einar Corneliussen. INSIDE er en studentavis for og av studenter generelt og BI-studenter spesielt. Avisen eies av SBIO. INSIDE har en egen administrasjon og redaksjon, uavhengig av eier.

Ansvarlig redaktør

Audun Foyn

Daglig leder

Audun Foyn

Frontsjef

-

Post- og besøksadresse:

Nydalsveien 37
0484 Oslo
Org.nr: 990 691 843

Annonsering
Ledige stillinger

Tips oss

post@inside24.no

Innlegg

debatt@inside24.noINSIDE arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisen har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Studentavisen Inside as.