Nyheter
Finner ikke hold i pengespill-rykteneINGEN KOMMENTAR: Styreleder Thomas Skovli i SBIO ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Foto: Ingunn Straalberg

Finner ikke hold i pengespill-ryktene

Styreleder i SBIO, Thomas Skovli, vil ikke gå nærmere inn på hva slags rykter det var snakk om. Ifølge styrelederen har det ikke kommet frem noe i saken som tilsier at det er hold i disse ryktene. Hvor mange som har stått bak, eller hvor store beløp ryktene skal ha omhandlet, vil imidlertid ikke styrelederen kommentere.

Nyheter


18.11.2014 kl: 20:31


Den ordinære generalforsamlingen i SBIO skulle egentlig vært holdt den 23. oktober, men ble utsatt på grunn av rykter om pengespill. I forrige utgave skrev INSIDE at SBIO-styret feide pengespill-ryktene under teppet uten å gi ut mer informasjon.

SBIO-styret ønsker heller ikke nå å kommentere ryktene i større grad, og er tilbakeholdne med informasjonen.

– Feier SBIO-styret på nytt pengespill-ryktene under teppet?

– Pengespill-ryktene har aldri blitt feid under teppet – snarere tvert i mot er dette rykter vi har tatt tak i, sier styreleder Thomas Skovli i SBIO.

– Kan du fortelle litt om hva som skjedde da dere fikk nyss om pengespillet?

– Vi fikk et tips om pengespill på kandidater før generalforsamlingen. I etterkant av dette bestemte vi oss for å ha samtaler med stemmeberettigede og kandidater til verv. Gjennom samtalene fikk vi ingen bekreftelser på ryktene om pengespill, sier styreleder Thomas Skovli i SBIO. Basert på samtalene har det ikke fremkommet noe som tilsier at det har foregått pengespill.

La ut en melding
I forrige uke la SBIO-styret ut en melding på SBIO sine nettsider der de forklarer noe av det som har skjedd siden avlysningen av generalforsamlingen. «Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo skulle avholdt generalforsamling den 23.10.2014. Én dag i forkant mottok styret i SBIO tips om at det kunne foregå pengespill på kandidater til ledige verv. Styrets fremste bekymring var at pengespillene kunne ha innvirkning på utfallet av valgene på generalforsamlingen». Slik begynner meldingen SBIO la ut torsdag 13. november.

Videre fortsetter de med å konkretisere at styret er ansvarlig for gjennomføringen av generalforsamlingen og «anser det som uansvarlig å gjennomføre en generalforsamling dersom det er uvisshet rundt demokratiske prosesser og avgjørelser».

«Styret hadde på daværende tidspunkt begrenset oversikt over situasjonen, og besluttet derfor å utsette generalforsamlingen for å kunne tilegne seg mer informasjon. I etterkant har styret gjennomført samtaler med kandidater til verv og stemmeberettigede. Hensikten med samtalene har vært å finne ut om det er hold i ryktene om pengespill og om dette kunne true demokratiske valg og avgjørelser på generalforsamlingen. I løpet av samtalene har det ikke fremkommet informasjon som har understøttet ryktene om pengespill. Samtalene har gitt styret en trygghet om at det nå er forsvarlig å gjennomføre generalforsamlingen som planlagt»

SBIO-styret sier ennå ingen ting om hva penge-spillene omhandler, og heller ikke hva slags pengespill det er snakk om, men skriver likevel at de har sett ønsket om mer informasjon i denne saken.

«Det har vært et ønske om mer informasjon den siste tiden, noe styret har stor forståelse for. Fra generalforsamlingen ble utsatt har fokuset vært å gjennomføre prosessen på en ryddig måte samt å ivareta personvernet til kandidater, stemmeberettigede og andre involverte parter. Vi ber om forståelse for at hensynet til dette har lagt premissene for vår kommunikasjon mot studentmassen. Det presiseres at styret har full tillit til valgkomiteen, kontrollkomiteen og at valgprosessen ikke har blitt påvirket av pengespill».

«Ønsker ikke å spekulere»
Overfor INSIDE ønsker ikke Skovli å gå nærmere inn på ryktene.

– Vet dere hvor store beløper ryktene var basert på?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i dette.

— Hva slags pengespill var det snakk om?

– Ryktene gikk på pengespill på kandidater til verv, mer enn det vil vi ikke kommentere. Jeg ønsker verken å spekulere i hvor mange som har vært involvert i ryktene eller hvor store beløper det er snakk om.

– Hva er grunnen til at SBIO ikke kom med noe oppklarende informasjon om ryktene tidligere?

– Vi ønsket arbeidsro i forbindelse med oppklaringen av ryktene.

Skovli forteller at styrets fokus har vært å ta hensyn til alle som har vært med i prosessen.

– Gjennom samtalene har det ikke kommet frem noe som tyder på at det har vært hold i disse ryktene.
Gjennomføres som normalt

– Hvordan gjennomføres neste generalforsamling?

– Neste generalforsamling gjennomføres den 27. november som normalt. I samarbeid med kontrollkomiteen har vi kommet frem til denne datoen. Vi har tatt høyde for vedtektene som gjelder for ekstraordinær generalforsamling.

– Gjennom de samtalene vi har hatt nå, kan vi med trygghet gjennomføre generalforsamlingen, sier Skovli.

Har gjennomført samtaler
– Hvordan gikk intervjuene for seg?

– SBIO-styret har hatt samtaler og stilt spørsmål som er naturlige å stille i denne sammenhengen. Styret var redd for at pengespill skulle ha påvirkning på demokratiske valg og avgjørelser, sier Skovli.

– Det er flere rykter som har oppstått etter hvert. Ønsker du å kommentere disse?

– SBIO-styret har ønsket arbeidsro og ønsker ikke å spekulere i rykter som har oppstått underveis.

– Det kommer ikke noe nytt frem i det du sier – prøver SBIO-styret å dempe situasjonen rundt pengespill-ryktene?

– Vi ønsker ikke kommentere noe utover det som star på SBIO sine hjemmesider.


Delta i debatten

Stiftet i 1966 av Einar Corneliussen. INSIDE er en studentavis for og av studenter generelt og BI-studenter spesielt. Avisen eies av SBIO. INSIDE har en egen administrasjon og redaksjon, uavhengig av eier.

Ansvarlig redaktør

Audun Foyn

Daglig leder

Audun Foyn

Frontsjef

-

Post- og besøksadresse:

Nydalsveien 37
0484 Oslo
Org.nr: 990 691 843

Annonsering
Ledige stillinger

Tips oss

post@inside24.no

Innlegg

debatt@inside24.noINSIDE arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisen har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Studentavisen Inside as.