KOMMENTAR

Tidstyver

Tid. Et raskt Google-søk gir denne definisjonen: «Tid er et abstrakt begrep hovedsakelig benyttet som…

Why University?

“If you think that this university is expensive, try ignorance” – Derek Bok, president of Harvard University.  In…