Mer

Kan Spotify brukes til å spå om økonomien?

Bank of England forsker for tiden på hvordan man kan bruke data om hva slags musikk folk hører på til å si noe om forventningene til økonomisk aktivitet. Kan musikk hjelpe sentralbankene…

Nye prorektorer på BI Nydalen

Mandag 30. april kunne endelig styret ved Handelshøyskolen BI kunngjøre ansettelsen av tre nye prorektorer. Styret ved Handelshøyskolen BI ønsker med innføringen av denne modellen å styrke samspillet mellom fremragende forskning, attraktive studier…

Lånekassen setter opp renten

Studenter og tilbakebetalere må forberede seg på noe trangere kår. Lånekassen har annonsert at de setter opp den flytende renten til 2,159 prosent. Den faste renten derimot blir satt på 2,315 prosent…

Mer