Bitcoin: et luftslott som raser sammen?

Undertegnede har vært én av mange som har advart mot usikkerheten i bitcoinprisen. Easy come, easy og. Det kan hende at det prisfallet vi ser nå er en bekreftelse på at kryptovalutaer…

Tidstyver

Tid. Et raskt Google-søk gir denne definisjonen: «Tid er et abstrakt begrep hovedsakelig benyttet som…

Mer

Why University?

“If you think that this university is expensive, try ignorance” – Derek Bok, president of Harvard University.  In…

Mer